English language

English language

مطالب آموزنده انگلیسی از قبیل لغات ، اصطلاحات ، اهنگ
پروژه درس استاد نیکتا دیهیم

پربیننده ترین مطالب
نویسندگان

۳۱ مطلب توسط «Mahsa Dara» ثبت شده است

🙏🙏

💦The All-knowing

خداوندعلیم

               

💦The Supreme Being

خداوندتبارک وتعالی


💦Godspeed

خدا بهمراه


💦God willing

اگرخدا بخواهد


💦God forbid

خدا نکند


💦As God is my witness / judge…

خداوکیلی،خدا به سرشاهد است که


💦One God, one sweetheart

خدایکی، یار یکی

⭐️⭐️   ⭐️⭐️

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 02 Khordad 96 ، 15:49
Mahsa Dara

😡 He flipped out


😤 He blew a gasket


😠 He lost his temper


😡 He hit the ceiling


😤 He flew off the handle


از کوره در رفت.

عصبانی شد.


 ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 02 Khordad 96 ، 15:45
Mahsa Dara

اصطلاحات انگلیسی1) ✅My hair stood on end.

🍒مو به تنم سیخ شد


2)✅ I am all eyes.

🍒من چهار چشمی مراقبم


3)✅ If I get my hands on him.

🍒اگه دستم بهش برسه


 4) ✅ Have mercy on me

🍒چاپلوسی نکن


5)✅ The brain drain.

🍒فرار مغزها


6) ✅It’s none of your business.

🍒به تو هیچ ربطی نداره


7) ✅Are you out of your mind?

Are you nuts?

🍒زده به سرت؟


8) ✅Goodness is better than beauty.

🍒سیرت نیکو به از صورت زیبا است


9)✅ stay tight.

🍒قوی باش


10) ✅He missed the aim / point.

🍒تیرش به سنگ خورد11) ✅Every beginning is hard.

🍒هر کاری اولش سخته


12)✅ Let get this off my chest.

🍒بزار حرف دلمو برات بگم


13)✅ Don’t get fresh with me.

🍒پسر خاله نشو


14)✅ I’m tied up.

🍒دستم بند است


15) ✅He is a fair-weather friend.

🍒رفیق نیمه راهه


16) ✅This is the limit.

🍒دیگر شورش در آمده


17)✅ I know it from A to Z.

🍒سیر تا پیاز قضیه رو میدونم


18)✅ I know what you are going through!

🍒می دونم چه رنجی داری می کشی!


19)✅ My heart is heavy.

🍒دلم گرفته است


20) ✅Has the penny dropped?

🍒دوزاریت افتاد؟


21)✅ May God bless his soul

🍒 خدا او را رحمت کند


22)🎈 It's a piece of cake.

💕 مثل اب خوردنه


23)🎈 Wishes don't Wash dishes.

💕با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه


24)🎈 Save one's neck.

💕به داد کسی رسیدن


25) 🎈Zip it up.

💕دهنتو ببند


26) 🎈I am allergic to rice

💕به برنج حساسیت دارم


27) 🎈I'm a bit lost.

💕یه کوچولو گیجم


28)🎈 He put me to Shame.

💕آبرومو برد


29) 🎈for a raniy day.

💕باشه واسه روزه مبادا


30)🎈 I am sore at her.

💕دل خوشی ازش ندارم


31)🎈Money does not grow on trees.

💕پول که علف خرسِ نیست


32)🏮Hunger is the best sauce.

❤️آدم گرسنه سنگ هم میخوره


33)🏮 Ball of fire.

❤️آتیش پاره


34) 🏮I washed my hands of you.

❤️ازت نا امید شدم


35) what is eating you?

💕چی ناراحتت می کنه؟


36) 🏮Take / Have a seat, please.

❤️بفرمایید بشینید


37) 🏮You can not make fool of me.

❤️نمی تونی منو گول بزنی


38) 🏮Tit for tat.

❤️این به اون در


39)🏮 Apple polisher.

❤️پاچه خوار


40)🏮No news is Best news.

❤️بى خبرى , خوش خبرى است!


41) 🏮Hush money.

❤️حق السّکوت


42) ⛔️ Have / Get butterflies.

❌دلشوره داشتن


43)⛔️ Cross my heart 

❌به جون خودم قسم


44)⛔️ He doesn't care a pin.

❌ککش هم نمی گزه


45)⛔️ It's the end of me.

❌بیچاره شدم


46)⛔️ What's cooking?

❌قضیه چیه؟


47)⛔️ That was the fate.

❌قسمت همین بود


48)⛔️ Let's hit the road.

❌بزن بریم (مسافرت منظورشه)


49)⛔️ Don't be such a nag.

❌اینقدر نق نقو نباش


50)⛔️ From dawn to dusk.

❌از کله ی سحر تا بوق سگ


51)⛔️ He has not a penny to bless himself with.

❌گور نداره که کفن داشته باشد


52)🚫 Pull someone's leg.

⭕️کسی را دست انداختن


53)🚫 Frankness is his greatest virtue

⭕️صراحت لهجه بزرگترین حسن اوست


54)🚫 To go dutch

⭕️دنگی حساب کردن


55) 🚫 The early bird catches the worm.

⭕️سحرخیز باش تا کام روا شوی


 56)🚫 He has an evil eye.

⭕️چشماش شوره!


57) 🚫 It’s between you and me

⭕️بین خودمون باشه


58)🚫 As you wish, God.

⭕️خدایا راضیم به رضای تو!!


59) 🚫 Have egg on your face.

⭕️سکه یه پول شدن 


60)🚫 He / She reads me like a book.

⭕️اون منو مث کف دستش میشناسه


61) 🚫 I see red.

⭕️خون جلو چشامو گرفته 


62) 🚫 No laughing matter.

⭕️خنده نداره


63)🅾️ The damage is done.

🚫 کار از کار گذشته


64)🅾️ My job is on line.

🚫کارمو از دست دادم


65)🅾️ Stop playing innocent.

🚫 خودت رو به موش مردگی نزن


66)🅾️ joking apart.

🚫 از شوخی گذشته


67)🅾️ He Kicked My Ass.

🚫 زد تو برجکم


68)🅾️ Shake a Leg: Hurry!

🚫 عجله کردن  (یالا )


69) 🅾️ Don't Take It Out On Me.

🚫 دق و دلیت رو سر من خالی نکن


70)🅾️ I will eat my hat.

🚫 اسممو عوض میکنم


71) 🅾️ To step on someone’s toes.

🚫 پا تو کفش دیگران کردن


72)🅾️ To play for time / to hang back. 

🚫 این پا و اون پا کردن


73) 🅾️ Don’t get my back up 

🚫 روی سگ من رو بالا نیار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 30 Ordibehesht 96 ، 22:13
Mahsa Dara
Election : انتخابات

Vote : رای دادن

Ballot = ballot paper : برگه رای

Ballot box : صندوق رای

To withdraw/pull out of election : از انتخابات کناره گیری کردن

To rally around one candidate : از یک کاندیدا حمایت کردن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 Ordibehesht 96 ، 19:55
Mahsa Dara

🍃 بعضی از عباراتی که با فعل  Make  ساخته میشوند.


 🍋 Make a decision

🍓 تصمیم گرفتن

🍋 Make a prediction

🍓 پیش بینی کردن

🍋 Make an excuse

🍓 عذر خواستن

🍋 Make a war

🍓 جنگ کردن

🍋 Make a peace

🍓 صلح کردن

🍋 Make a speech

🍓 سخترانی کردن

🍋 Make fun of 

🍓 تمسخر کردن

🍋 Make progress

🍓 پیشرفت کردن

🍋 Make friends

🍓 دوست شدن

🍋 Make a noise

🍓 سر و صدا کردن

🍋 Make trouble

🍓 مشکل درست کردن
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

     

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 Ordibehesht 96 ، 19:53
Mahsa Dara

‍ #Idiom


🌹to feel like sth=to have a desire to do or have something


🍃 این عبارت در انگلیسی به معنی هوس چیزی کردن و چیزی رو خواستن و به چیزی یا کاری تمایل داشتن هست. ✅نکته این که اگه بعد از like بخواهیم از فعلی استفاده کنیم حتماً باید به ing همراه باشه.

برای نمونه:

📗Example 1: He was so rude, I felt like leaving immediately

📒او خیلی گستاخ بود، دلم می خواست هر چه سریع تر اونجا رو ترک کنم.


📗Example 2: I feel like Chinese food

📒هوس غذای چینی کردم.


📗Example 3: I feel like going to the beach

📒هوس کردم به لب دریا برم.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 27 Ordibehesht 96 ، 00:34
Mahsa Dara

🔵rumble : 

/ˈrʌmbl / 

👉🏼if your stomach rumbles, it makes a noise, especially because you are hungry

✔️قاروقور کردن

_____________________

💥chow : /tʃaʊ / 

food

✔️غذا۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 16 Ordibehesht 96 ، 21:30
Mahsa Dara

https://t.me/Mnewshanik


This is my channel on Telegram about Newshas' tea & herbal tea

 Please join our channel

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 09 Ordibehesht 96 ، 00:01
Mahsa Dara

🔵جملات مکالمه ایی🔴


1- می توانی یک رستوران با کلاس بهم معرفی کنی؟

 

🔺?Can you put me onto a high-class restaurant

  

2- دنبال یک رستوران ویژه غذاهای هندی میگردم.

 

🔺I am looking for a restaurant specializing in Indian foods

  

3- این نزدیکی ها دارند یک رستوران چینی راه می اندازند.

 

🔺There’s a Chinese restaurant opening up nearby

  

4- این رستوران کمی برای من گران است.

 

🔺This restaurant is a bit pricey / expensive for me

  

5- سابق این رستوران مورد علاقه من بود، ولی کیفیت غذاهایش اخیراً پایین آمده است.

 

🔺This used to be my favorite restaurant, but the standard of cooking has fallen off recently

  

6- من غذاهای ایرانی را به خارجی ترجیح می دهم. شما چی؟

 

🔺?I prefer Iranian foods to foreign foods. How about you

  

7- دارم از گرسنگی می میرم. دیگه وقت شام است.

 

🔺I am starving/ starved. It’s time for dinner.

  

8- نظرت چیه برای شام به همبرگر فروشی جدید برویم.

 

🔺?How about going to the new hamburger place for dinner

  

9- بیا یک غذای مختصری بخوریم.

 

🔺Let’s have a snack/ a bite.

  

10- اگر قبل از ناهار زیاد هله هوله بخوری، اشتهایت کور میشه.

 

🔺If you eat a lot of junk food before lunch, you spoil your appetite

  

11- امروز صبح صبحانه مفصلی خوردم و به همین خاطر آنقدرها گرسنه نیستم.

 

🔺I had a big breakfast this morning, so I am not that hungry

  

12- شنیدم سوپ مرغ/ خورش مرغ اینجا خیلی خوشمزه است.

 

🔺I hear the chicken soup/chicken stew here is very delicious

  

13- بیا بریم داخل یک خوراک جوجه سفارش بدیم. بریم؟

 

🔺?Let’s go in and order a chicken dish, shall we

 

 14- باشه،ولی مهمون من.

 

🔺Ok, but it’s my treat.

 

 15- اما هفته قبل هم تو ناهار را حساب کردی!

 

🔺But you treated me to lunch last week, too!

  

16- می خواهی دُنگی حساب کنیم؟(هر کس پول خودش را حساب کنه)

 

🔺?How about going dutch


🔴 🔵

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 29 Farvardin 96 ، 23:51
Mahsa Dara

بازخواست کردن فردی در انگلیسی🇺🇸🇬🇧

Demanding Explanations in English

🍄 


🔸Can you explain why you were so late

میتونی توضیح بدی چرا دیر کردی؟


🔹How come it has taken you so long to reply to my email

چی شد که اینقدر دیر به ایمیل من پاسخ دادی؟


🔸I don’t understand why you never finished the work on time

متوجه نمیشوم که چرا هرگز به موقع کارت را انجام نمیدهی

🍄 

🔹Can you tell me why you didn’t attend the meeting this morning

میشه به من بگی چرا امروز صبح در جلسه شرکت نکردی؟


🔸Why is it that you didn’t tell the truth

چرا اینطوره که تو حقیقت رو نمیگی؟


🔹Do you expect me to believe you did this by yourself

از من انتظار داری که باور کنم این کار را خودت انجام دادی؟

🍄 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 14 Farvardin 96 ، 21:08
Mahsa Dara